Smart Televízor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Smart Televízor
Kód zákazky: Z20243332
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32324000-0
Predpokladaná hodnota: 550,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Smart Televízor (Z20243332)