Stavebno-udržiavací dohľad koľají a výhybiek na železničnej vlečke

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebno-udržiavací dohľad koľají a výhybiek na železničnej vlečke
Kód zákazky: Z20243225
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 760,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS