Elektrolyt

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrolyt
Kód zákazky: Z20243310
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24311411-1
Predpokladaná hodnota: 1 018,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 08:30
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Elektrolyt (Z20243310)