Nákup digitálneho fotoaparátu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup digitálneho fotoaparátu
Kód zákazky: Z20243321
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38651600-9
Predpokladaná hodnota: 180,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty