Roundup Biaktív alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Roundup Biaktív alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20243327
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24453000-4
Predpokladaná hodnota: 913,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty