Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb VII., choroby pohybového ústrojenstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb VII., choroby pohybového ústrojenstva
Kód zákazky: Z20243221
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 85312500-4
Predpokladaná hodnota: 158 592,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS