Laboratórne, diagnostické pomôcky a materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne, diagnostické pomôcky a materiál
Kód zákazky: Z20243302
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33694000-1
Predpokladaná hodnota: 8 180,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS