Opravy a údržba veľkokuchynských zariadení

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Opravy a údržba veľkokuchynských zariadení
Kód zákazky: Z20243291
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50530000-9
Predpokladaná hodnota: 48,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS