Maliarske náradie a pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Maliarske náradie a pomôcky
Kód zákazky: Z20243292
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39224210-3
Predpokladaná hodnota: 2 366,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 16:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty