Zaobstaranie Office365

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zaobstaranie Office365
Kód zákazky: Z20243287
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72513000-4
Predpokladaná hodnota: 13 799,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty