Dodávka motorovej nafty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka motorovej nafty
Kód zákazky: Z20243272
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 6 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 09:40
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Štiavnik
Adresa: Štiavnik 1350
01355 Štiavnik
NUTS: -
Miesto dodania: Štiavnik, Bytča, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty