Okrasné trávy, dreviny, palisády, textília

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Okrasné trávy, dreviny, palisády, textília
Kód zákazky: Z20243273
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03121100-6
Predpokladaná hodnota: 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska 55
07101 Michalovce
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS