Maliarske náradie a pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Maliarske náradie a pomôcky
Kód zákazky: Z20243277
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 37820000-2
Predpokladaná hodnota: 1 680,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty