Dodávka kancelárskych potrieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb
Kód zákazky: Z20243029
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 44 207,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty