Stavebný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný materiál
Kód zákazky: Z20243240
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 54 058,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Budovateľská
04015 Košice - mestská časť Šaca
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty