Doplnkový Upgrade /HeupgrMaRS/ zariadenia MAGNETOM Avanto Fit

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Doplnkový Upgrade /HeupgrMaRS/ zariadenia MAGNETOM Avanto Fit
Kód zákazky: Z20243242
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33124200-7
Predpokladaná hodnota: 24 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národný onkologický ústav
Adresa: Klenová
83310 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS