Policajný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Policajný materiál
Kód zákazky: Z20243245
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44424300-1
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty