Homogenizátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Homogenizátor
Kód zákazky: Z20243246
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38430000-8
Predpokladaná hodnota: 10 104,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Homogenizátor (Z20243246)