Originálne tonery, kompatibilné tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne tonery, kompatibilné tonery
Kód zákazky: Z20243250
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajský súd v Nitre
Adresa: Štúrova
95048 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty