Zneškodňovanie odpadov skládkovaním

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Kód zákazky: Z20243233
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90510000-5
Predpokladaná hodnota: 265 199,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 09:08
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Ilava
Adresa: Mierové námestie 16/31
01901 Ilava
NUTS: -
Miesto dodania: Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty