notebook, prenosný počítač s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: notebook, prenosný počítač s príslušenstvom
Kód zákazky: Z20243231
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 1 450,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Košovská cesta 55/9
97101 Prievidza
NUTS: -
Miesto dodania: Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS