Nákup matracov a roštov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup matracov a roštov
Kód zákazky: Z20243237
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39143111-7
Predpokladaná hodnota: 14 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty