Odbery a rozbory pitnej, odpadovej a kotlovej vody

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odbery a rozbory pitnej, odpadovej a kotlovej vody
Kód zákazky: Z20243224
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 85111820-4
Predpokladaná hodnota: 8 124,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka
81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS