Vybavenie do kuchyne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybavenie do kuchyne
Kód zákazky: Z20243188
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39220000-0
Predpokladaná hodnota: 1 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Veľký Dvor 12
93701 Želiezovce
NUTS: -
Miesto dodania: Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty