uniakryl S2822/0100, riedidlo C6000

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: uniakryl S2822/0100, riedidlo C6000
Kód zákazky: Z20243213
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44811000-8
Predpokladaná hodnota: 5 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 14:53
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Humenné
Adresa: Sninská 1018/27
06601 Humenné
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty