Kancelárske potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby
Kód zákazky: Z20243218
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30190000-7
Predpokladaná hodnota: 2 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ul. Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová
NUTS: -
Miesto dodania: Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty