Meracie snímače vrátane príslušenstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Meracie snímače vrátane príslušenstva
Kód zákazky: Z20243180
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35125100-7
Predpokladaná hodnota: 13 277,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty