Tmely

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tmely
Kód zákazky: Z20243193
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44831100-5
Predpokladaná hodnota: 3 736,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 11:05
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tmely (Z20243193)