Výstroj - Dobové rovnošaty SNP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstroj - Dobové rovnošaty SNP
Kód zákazky: Z20243201
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35811300-5
Predpokladaná hodnota: 165 918,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty