Vodoinštalačný materiál, potrubia, príruby a tvarovky pozinkované

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vodoinštalačný materiál, potrubia, príruby a tvarovky pozinkované
Kód zákazky: Z20243212
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39370000-6
Predpokladaná hodnota: 1 781,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 08:20
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS