Kontajner 30m3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kontajner 30m3
Kód zákazky: Z20243186
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34000000-7
Predpokladaná hodnota: 66 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 08:59
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Výčapy - Opatovce 204
95144 Výčapy-Opatovce
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Kontajner 30m3 (Z20243186)