Repasované počítače a tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Repasované počítače a tlačiarne
Kód zákazky: Z20243189
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 7 611,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Hronovce
Adresa: Dr. Jána Zelenyáka
93561 Hronovce
NUTS: -
Miesto dodania: Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty