OOPP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OOPP
Kód zákazky: Z20243191
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18100000-0
Predpokladaná hodnota: 70 170,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 08:45
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brnianska
91105 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: OOPP (Z20243191)