zatrávňovacia dlažba, hrúbka 8 cm

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: zatrávňovacia dlažba, hrúbka 8 cm
Kód zákazky: Z20243176
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44114200-4
Predpokladaná hodnota: 5 258,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 08:25
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sečovce
Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda
07801 Sečovce
NUTS: -
Miesto dodania: Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty