Medicinálne plyny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Medicinálne plyny
Kód zákazky: Z20243179
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24111500-0
Predpokladaná hodnota: 105 780,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 08:30
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Adresa: Winterova ul. 66
92101 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty