Stavebný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný materiál
Kód zákazky: Z20243182
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 545,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:40
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Svidník, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty