Nábytok – s montážou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nábytok – s montážou
Kód zákazky: Z20243174
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 6 683,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty