Handry

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Handry
Kód zákazky: Z20243171
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39525800-6
Predpokladaná hodnota: 11 410,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Handry (Z20243171)