Odber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Kód zákazky: Z20243165
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90520000-8
Predpokladaná hodnota: 143 603,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Trieda SNP
04011 Košice - mestská časť Západ
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS