Združená dodávka elektrickej energie na rok 2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Združená dodávka elektrickej energie na rok 2025
Kód zákazky: Z20243163
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 16 009,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Sklené Teplice
Adresa: Sklené Teplice 161
96603 Sklené Teplice
NUTS: -
Miesto dodania: Sklené Teplice, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS