Umývanie osobných motorových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Umývanie osobných motorových vozidiel
Kód zákazky: Z20243151
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50112300-6
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty