Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní
Kód zákazky: Z20243160
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 3 605,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 11:07
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS