Nákup kancelárskeho papiera - formát A4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kancelárskeho papiera - formát A4
Kód zákazky: Z20242946
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30197642-8
Ostatné CPV: 30197630-1
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 637,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Martina Rázusa 104, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty