Technické plyny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické plyny
Kód zákazky: Z20243152
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24321115-9
Predpokladaná hodnota: 2 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Technické plyny (Z20243152)