Zabezpečenie využitia prídavkov na deti vyplácaných v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie využitia prídavkov na deti vyplácaných v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa
Kód zákazky: Z20243146
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199750-2
Predpokladaná hodnota: 105 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Revúca
Adresa: Námestie slobody
05080 Revúca
NUTS: -
Miesto dodania: Revúca, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS