Reklamné tričká s potlačou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reklamné tričká s potlačou
Kód zákazky: Z20243140
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39294100-0
Predpokladaná hodnota: 1 440,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 10:50
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie J. Herdu
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty