Kovové šatníkové skrine, kancelárske skrine, liekové skrine a kartotékové skrine

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kovové šatníkové skrine, kancelárske skrine, liekové skrine a kartotékové skrine
Kód zákazky: Z20243130
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33192000-2
Predpokladaná hodnota: 123 959,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04190 Košice - mestská časť Juh
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS