Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Kód zákazky: Z20243137
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 18 960,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska
07101 Michalovce
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS