Laboratórny nábytok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórny nábytok
Kód zákazky: Z20243113
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39180000-7
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 48 144,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Komenského 73, Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty