Kúpeľná starostlivosť pre ozbrojených príslušníkov FS SR a poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia - indikácia chorôb III., choroby tráviaceho ústrojenstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kúpeľná starostlivosť pre ozbrojených príslušníkov FS SR a poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia - indikácia chorôb III., choroby tráviaceho ústrojenstva
Kód zákazky: Z20242958
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 75000000-6
Predpokladaná hodnota: 7 888,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS